Махмудов Муталиб Мукимович

фотогалерея:

Махмудов Муталиб Мукимович Махмудов Муталиб Мукимович Махмудов Муталиб Мукимович

Реклама:

Махмудов Муталиб Мукимович

Дата рождения: 12.03.1999. Страна: Таджикистан. .
Деятельность: Журналист
Ма?мудов Муталиб Му?имович 12 марти соли 1999 дар ша?ри Ху?анд, дар оилаи коргар ба дунё омадааст. Дар оила фарзанди сеюм буда, ду бародар дорад.
Соли 2006-ум пас аз хатми муассисаи томактабии №33-и ша?ри Ху?анд дар Муассисаи та?силоти миёнаи умумии №27-и ша?ри Ху?анд ба номи П?лод Атаев та?сили худро о?оз намуд. Давоми сол?ои 2013-2015 та?сили худро дар Гимназияи №4-и ша?ри Ху?анд, дар синфи таълимаш бо забони рус? идома дода, соли 2014 дар Олимпиадаи фаннии ша?рии хонандагон аз фанни “Забони давлат?” ширкат варзида, Дипломи дара?аи сеюмро со?иб гардид.
Аз соли 2015 ин?ониб та?сили худро дар Муассисаи та?силоти миёнаи умумии №27-и ша?ри Ху?анд ба номи П?лод Атаев идома дода истодааст. Давоми соли хониши 2015-2016 дар Озмуни ша?рии “Тирамо?и заррин” аз р?и бахши “?имояи рисолаву реферат” ?ои 1-ро со?иб гардида, ба даври вилоятии озмун рох?ат гирифт. Дар ?амъбасти озмун аз тарафи МТИВ бо Дипломи дара?аи сеюм сарфароз гардидааст. Соли 2016 дар Академияи хурди илм?о аз р?и бахши “Р?зноманигор?” иштирок намуда, бо ?имоя кардани кори илмии худ дар мавз?и “На?ши барнома?ои фар?анг?-фаро?ат? барои наврасон дар телевизион” сазовори ?ои дуюм гардидааст.
Дар муассиса узви “Созмони талабаг?” аз р?и самти “Мо ва ме?нат” мебошад. Дар чорабини?о ва кор?ои ?амъиятии муассиса фаъол аст.
Ма?мудов Муталиб аз хурд? ба навохтани асбоб?ои зарб? шав?у ра?бати зиёд пайдо карда, ?унари дойранавозиро ом?хт. Дар Мактаби санъати ба номи Лои? Шерал? низ та?сил намудааст. Шахсони шинохта ва со?ибта?риба, дойрадастони мо?ир Дадобоев Файзулло ва Усмонов А?мад?он ба ? дар ин со?а ?а??и устод? доранд. Мухлиси ашадии устод, дорандаи Лауреати мукофоти давлатии ба номи Р?дак?, Шоири хал?ии То?икистон Лои? Шерал? буда, ашъори пур?ановати устодро ?амеша азхуд ва китоб?ои ?ро нисбат ба дигар китоб?о бештар мутолиа менамояд.
Мавриди зикр аст, ки Ма?мудов Муталиб ма?орати натто?? (ровиг?) низ дорад. Аз синни 11 солаг?, соли 2010 ин?ониб дар со?аи телевизион фаъолият менамояд. Сол?ои 2010-2013 дар Ш?ъбаи иттилоотии ШТР “СМ-1” та?рибаи р?зноманигориро ом?хтааст. Сол?ои 2013-2016 фаъолияти худро дар ТВР “?а?оноро” дар вазифа?ои му?аррир-кором?з, (баъдтар) му?аррир, ров? ва ро?бари гур??и э?одии барнома?ои бачагона, коргардони пахш, натто?и барномаи иттилоотии “Ва?т”, ?амо?ангсоз, фаъолият намудааст. Ин буд, ки давоми фаъолияти Ма?мудов Муталиб дар ТВР “?а?оноро” соби? муассиси телевизион: Охунов Нуруллохон, сарварони кулли телевизион: ??раев Лу?мон Султонович, Дадобоев Ма?муд?он, Охунов Носирхон, сарму?аррирон: Саидов Саидумрон, ??улой Ра?абова барои фаъолияти босамар, ?а?ду к?шиш, са?ми арзанда дар рушди телевизион из?ори бовар? намуда, навобаста аз синну соли наврас? ан?ом додани кор?ои телевизион?, та?ияи якчанд барнома?ои телевизион? ба?ои баланд додаанд. Дар баробари фаъолият дар ТВР “?а?оноро” соли 2014 дар Ш?ъбаи иттилоотии ШТР “Азия” ?амчун му?аррир кор кардааст.
Тар?умон ва ровии беш аз 10 филм?ои тасвир? аз забони рус? ба забони адабии то?ик?, му?аррир ва та?иягари гузориш?ои иттилоотиву та?лил?, муаллиф ва ровии беш аз 50 нашри барнома?ои фар?анг? – иттилоот?, аз ?умла барномаи маърифат?-ом?зишии “Медонам-Намедонам”, “Таътили тилло гузашт”, “Ме?ри муаллим” мебошад.
Номзадони илм?ои суханшинос?: Саидумрон Саидов, Ислом Ра?имов, р?зноманигорон ва ровиёни шинохтаву нуктадон: соби? директори генералии ТВР “?а?оноро” Лу?мон ??раев, соби? сарму?аррири ТВР “?а?оноро” ??улой Ра?абова, Бобо?он ?урбонов, Афзал Босолиев, Мавзуна Ниёзова, сардори Маркази матбуоти Ма?омоти и?роияи ?окимияти давлатии ша?ри Ху?анд - Ма?муд?он Дадобоев, сарвари кулли ШТР “Азия” Аъзамхон Акбаров, сарму?аррири ШТР “Азия” Шоирахон Вализода, сарму?аррири ШТР “СМ-1” Ил?ом ?ошимов, сарму?аррири ШТР “Диёр” Мир?умаева Фир?за ба Муталиб Ма?мудов ?а??и устод? доранд.
Аз мо?и марти соли 2016 ин?ониб дар ШТР “Диёр” ?амчун натто?и барнома?ои фар?анг?-фаро?ат? фаъолият менамояд. Натто?и барномаи ом?зишии муста?ими “?амадон” аст.
Ма?мудов Муталиб баъди хатми муассиса мехо?ад, ки ба факултаи филологияи то?ики ДДХ ба номи академик Бобо?он ?афуров дохил шуда, дар оянда ?амчун устодони худ ровии нуктадон ва р?зноманигори со?ибта?риба гардад.
Интересы: Он любит читать книги. Особенно любит выступать по телевидению, и он гордиться этим. Ещё он занимается на музыкальном инстурменте - дойра.
Школа: СОУ №27 города Худжанда
Высшее образование:

Специальность: Журналист
НЕТ ХОРОШИХ СЛУХОВ
НЕТ ПЛОХИХ СЛУХОВ
Другие места проживания:
Таджикистан, Согдийская область, Худжанд
Семейное положение:
Не женат
Мобильный номер:
+992926200191
Профили на других сайтах:
hamadon2016@mail.ru
оцените правдивость информации
правда
ложь
поделиться с друзьями:
estverum.com. - биография людей

Отзывы к биографии

| Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера


Вопрос: Сколько будет 2 + 0 . Ответ впишите цифрой

Введите ответ на вопрос

Похожие биографии